Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

За нас

About us

Българската федерация по ветроходство (БФВ) е националната спортна организация, която координира развитието, практикуването и администрирането на спорта ветроходство на територията на Република България от 1945г. до днес. Представлява своите членове пред държавата и международните спортни организации, пред обществени и политически организации, пред други национални и международни институции и организации като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

Българската федерация по ветроходство осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите международни ветроходни организации.

Българската федерация по ветроходство има като членове 28 спортни клуба в София, Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Балчик, Приморско, Царево, Поморие, Обзор, Кърджали. В тях тренират над 600 ветроходци от всички възрастови групи.

Федерацията подкрепя развитието на следните ветроходни класове: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Лазер 4.7, 420, 470, Фин, Катамарани, Кадет, Килови яхти, Байт С2, Уиндсърфинг, Кайтбординг...

Bulgarian Sailing Federation is national sport organization, that coordinates development, practice and administration of sailing sport in Bulgaria from 1945 until now. The Federation represents its members to the government and international sport organizations, to public and political organizations, to other national and international institutions and organizations and cooperates with them. Bulgarian Sailing Federation is official representation of WORLD SAILING (International Sailing Federation), EUROSAF (European Sailing Federation) and other international sailing organizations in the country and represents Bulgaria in WORLD SAILING, EUROSAF and other international sailing organizations. Bulgarian Sailing Federation has members of 29 sports clubs in Sofia, Varna, Burgas, Nessebar, Sosopol, Balchik, Primorsko, Tsarevo, Pomorie, Obzor, Kurdjali. There are over 600 sailors training in these clubs in all age groups. The Federation supports development of classes: Optimist, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, 420, 470, Finn, Catamarans, Cadet, Keel boats, Byte C2, Windsurfing and Kitesurfing…
Recent News

РЕГАТА ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС 2022

Крайно класиране: KLASIRANE__2022_Regatta_ChernomorecBS

още

РЕГАТА ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС 2022

Резултати от проведените три гонки: KLASIRANE__2022_Regatta_ChernomorecBS_DAY.2

още

РЕГАТА ВАРНА 200

Провеждането на Регата Варна 200 се отлага. Новите дати за провеждане на състезанието са 21-25.09.2022 г.

още

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО КАЙТСЪРФ РЕЙСФОЙЛ НЕСЕБЪР

Първенството се отлага с цел по-добра подготвка на състезателите и по-голяма масовост. Датите на провеждане ще бъдат обявени допълнително.  

още

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО КОНРАД 25 Р И МЕЛДЖЕС 24

Регата “Държавно първенство на Конрад 25R и Melges 24“ ще се проведе в гр. Варна от 7 до 10 юли 2022 година и ще бъде от категория „състезания провеждани в близост до брега“ (OSR 2018 – Appendix B – Inshore races). Организатор на проявата e Българска Федерация по Ветроходство, домакини Ветроходен Клуб „Синева“ и Яхт30

още

РЕГАТА ЦИКЛОН 2022 - ЗА КУПИТЕ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Днес ще бъдат наградени победителите в класовете Оптимист, ИЛКА 4 и ИЛКА 6. Резултати: ILCA 6_GRUPI ILCA4_DAY3 ILCA4_GRUPI ILCA6_DAY3 OPTI_DAY3 OPTI_GRUPI

още

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love