Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

За нас

About us

Българската федерация по ветроходство (БФВ) е националната спортна организация, която координира развитието, практикуването и администрирането на спорта ветроходство на територията на Република България от 1945г. до днес. Представлява своите членове пред държавата и международните спортни организации, пред обществени и политически организации, пред други национални и международни институции и организации като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

Българската федерация по ветроходство осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите международни ветроходни организации.

Българската федерация по ветроходство има като членове 28 спортни клуба в София, Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Балчик, Приморско, Царево, Поморие, Обзор, Кърджали. В тях тренират над 600 ветроходци от всички възрастови групи.

Федерацията подкрепя развитието на следните ветроходни класове: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Лазер 4.7, 420, 470, Фин, Катамарани, Кадет, Килови яхти, Байт С2, Уиндсърфинг, Кайтбординг...

Bulgarian Sailing Federation is national sport organization, that coordinates development, practice and administration of sailing sport in Bulgaria from 1945 until now. The Federation represents its members to the government and international sport organizations, to public and political organizations, to other national and international institutions and organizations and cooperates with them. Bulgarian Sailing Federation is official representation of WORLD SAILING (International Sailing Federation), EUROSAF (European Sailing Federation) and other international sailing organizations in the country and represents Bulgaria in WORLD SAILING, EUROSAF and other international sailing organizations. Bulgarian Sailing Federation has members of 29 sports clubs in Sofia, Varna, Burgas, Nessebar, Sosopol, Balchik, Primorsko, Tsarevo, Pomorie, Obzor, Kurdjali. There are over 600 sailors training in these clubs in all age groups. The Federation supports development of classes: Optimist, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, 420, 470, Finn, Catamarans, Cadet, Keel boats, Byte C2, Windsurfing and Kitesurfing…
Recent News

44-та Международна Ветроходна Регата Бриз 2024

Резултати след проведената регата: 420 крайно ILCA4 крайно групи FINN крайно ILCA4 крайно ILCA6 крайно ILCA7 крайно Opti крайно групи Opti крайно ILCA6 крайно групи 

още

44-та Международна Ветроходна Регата Бриз 2024

Резултати след втория състезателен ден: 420 Временно класиране 06.04.2024 FINN Временно класиране 06.04.2024 ново ILCA4 Временно класиране 06.04.2024 ILCA6 Временно класиране 06.04.2024 ILCA7 Временно класиране 06.04.2024 Opti Временно класиране 06.04.2024 нов

още

44-та Международна Ветроходна Регата Бриз 2024

Резултати след първия състезателен ден: FINN Временно класиране 05.04.2024 ILCA4 Временно класиране 05.04.2024 ILCA6 Временно класиране 05.04.2024 420 Временно класиране 05.04.2024 ILCA7 Временно класиране 05.04.2024

още

Международна регата Варна 2024

Яхт Клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна (Организатор на проявата), съвместно с Пристанище Варна, Българска Федерация по Ветроходство и Община Варна имат удоволствието да поканят ветроходните състезатели да вземат участие в Международна Регата Варна, която ще се проведе в Яхт Клуб Кап.Г.Георгиев -Порт Варна, гр. Варна , България  от 17-ти до 19-ти Май 2024 г. NOR: NOR30

още

РЕГАТА ПОРТ БУРГАС - БУРГАСКА ВЕТРОХОДНА СЕДМИЦА 2024

Яхт клуб Порт Бургас (Организатор на проявата), съвместно с Пристанище Бургас и Община Бургас имат удоволствието да поканят ветроходните състезатели да вземат участие в Регата Порт Бургас – Бургаска ветроходна седмица, която ще се проведе в Яхт клуб Порт Бургас, гр. Бургас, България, от 27ми Април – 01 ви Май 2024 г. NOR: Notice of Race30

още

ПЪЛНОМОЩНО ОС 2024 ГОДИНА

Примерен образец на пълномощно за предстоящото ОС. В случай, че председател на клуб няма да присъства, неговия представител трябва да го представи нотариално заверено. pulnomoshtno-OS 2024

още

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love