Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

За нас

About us

Българската федерация по ветроходство (БФВ) е националната спортна организация, която координира развитието, практикуването и администрирането на спорта ветроходство на територията на Република България от 1945г. до днес. Представлява своите членове пред държавата и международните спортни организации, пред обществени и политически организации, пред други национални и международни институции и организации като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

Българската федерация по ветроходство осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите международни ветроходни организации.

Българската федерация по ветроходство има като членове 28 спортни клуба в София, Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Балчик, Приморско, Царево, Поморие, Обзор, Кърджали. В тях тренират над 600 ветроходци от всички възрастови групи.

Федерацията подкрепя развитието на следните ветроходни класове: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Лазер 4.7, 420, 470, Фин, Катамарани, Кадет, Килови яхти, Байт С2, Уиндсърфинг, Кайтбординг...

Bulgarian Sailing Federation is national sport organization, that coordinates development, practice and administration of sailing sport in Bulgaria from 1945 until now. The Federation represents its members to the government and international sport organizations, to public and political organizations, to other national and international institutions and organizations and cooperates with them. Bulgarian Sailing Federation is official representation of WORLD SAILING (International Sailing Federation), EUROSAF (European Sailing Federation) and other international sailing organizations in the country and represents Bulgaria in WORLD SAILING, EUROSAF and other international sailing organizations. Bulgarian Sailing Federation has members of 29 sports clubs in Sofia, Varna, Burgas, Nessebar, Sosopol, Balchik, Primorsko, Tsarevo, Pomorie, Obzor, Kurdjali. There are over 600 sailors training in these clubs in all age groups. The Federation supports development of classes: Optimist, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, 420, 470, Finn, Catamarans, Cadet, Keel boats, Byte C2, Windsurfing and Kitesurfing…
Recent News

РЕГАТА ЦИКЛОН 2021

По предложение на ТЕС и след взето решение на УС на ОМСК „Циклон“, регата „Циклон“ ще се проведе на датите 14-16 Май.

още

ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО   Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО” (БФВ) на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24.1. от Устава на БФВ свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на БФВ, което ще се проведе на 27.05.2021 г. /четвъртък/ от 12:00 ч. в гр. София, на адрес бул. „Васил30

още

41-ВА МЕЖДУНАРОДНА ВЕТРОХОДНА РЕГАТА БРИЗ 2021

Днес ще бъдат наградени победителите в класовете: Оптимист, Лазер 4.7, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, 420, 470, Кадет и Фин. Резултати: FINN_GRUPI L4.7_GRUPI OPTI_GRUPI RED_420 RED_470 RED_CADET RED_FINN RED_L4.7 RED_LR RED_LS RED_OPTI

още

41-ВА МЕЖДУНАРОДНА ВЕТРОХОДНА РЕГАТА БРИЗ 2021

Резултати от днешните гонки: CADET_RED FINN_RED RED_OTPI 420_RED 470_RED RED_L4.7 LS_RED KLAS_LR

още

41-ВА МЕЖДУНАРОДНА РЕГАТА БРИЗ 2021

Днес стартираха 10 ветроходни клуба в 41-ва Традиционна Ветроходна Международна Регата Бриз 2021. Стартираха 129 състезателя в класовете: Оптимист, Лазер 4.7, Лазер Стандарт, Лазер Радиал, Фин, Кадет, 420 и 470. Временно класиране: 420_RED RED_LR_09.04 RED_470 LS_RED_9.04 FINN_RED CADET RED_L4.7 OPTI_RED_9.04

още

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love