Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

За нас

About us

Българската федерация по ветроходство (БФВ) е националната спортна организация, която координира развитието, практикуването и администрирането на спорта ветроходство на територията на Република България от 1945г. до днес. Представлява своите членове пред държавата и международните спортни организации, пред обществени и политически организации, пред други национални и международни институции и организации като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

Българската федерация по ветроходство осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите международни ветроходни организации.

Българската федерация по ветроходство има като членове 28 спортни клуба в София, Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Балчик, Приморско, Царево, Поморие, Обзор, Кърджали. В тях тренират над 600 ветроходци от всички възрастови групи.

Федерацията подкрепя развитието на следните ветроходни класове: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Лазер 4.7, 420, 470, Фин, Катамарани, Кадет, Килови яхти, Байт С2, Уиндсърфинг, Кайтбординг...

Bulgarian Sailing Federation is national sport organization, that coordinates development, practice and administration of sailing sport in Bulgaria from 1945 until now. The Federation represents its members to the government and international sport organizations, to public and political organizations, to other national and international institutions and organizations and cooperates with them. Bulgarian Sailing Federation is official representation of WORLD SAILING (International Sailing Federation), EUROSAF (European Sailing Federation) and other international sailing organizations in the country and represents Bulgaria in WORLD SAILING, EUROSAF and other international sailing organizations. Bulgarian Sailing Federation has members of 29 sports clubs in Sofia, Varna, Burgas, Nessebar, Sosopol, Balchik, Primorsko, Tsarevo, Pomorie, Obzor, Kurdjali. There are over 600 sailors training in these clubs in all age groups. The Federation supports development of classes: Optimist, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, 420, 470, Finn, Catamarans, Cadet, Keel boats, Byte C2, Windsurfing and Kitesurfing…
Recent News

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БФВ № 5

П О К А Н А  Уважаеми колеги от Управителния съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”, На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на 18 ноември 2022 г., /петък / от 14:30 часа в гр. Несебър, Сградата на ОВК Несебър 2000, при30

още

РЕГАТА БРИЗ ЕСЕН 2022

Крайно класиране: BRIZ_ESEN22_OVERALL

още

РЕГАТА БРИЗ ЕСЕН 2022

Резултати след втория състезателен ден: BRIZ_ESEN_2DAY

още

РЕГАТА БРИЗ ЕСЕН 2022

Резултати след първия състезателен ден: BRIZ_ESEN_1DAY

още

РЕГАТА БРИЗ ЕСЕН 2022

Регата „Бриз – Есен” 2022 г. ще се проведе във Варненското езеро, пред базата на СК „Черно Море Бриз“ от 4-ти до 6-ти ноември 2022 г. Организатори на проявата са СК „Черно Море Бриз“ Варна. NOR: NoR_Briz-Esen-2022 

още

ЗАСЕДАНИЕ НА УС № 5

Поради спешна невъзможност за присъствие на по-голямата част от членовете на УС заседанието се отлага за по-късна дата.

още

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love