Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

За нас

About us

Българската федерация по ветроходство (БФВ) е националната спортна организация, която координира развитието, практикуването и администрирането на спорта ветроходство на територията на Република България от 1945г. до днес. Представлява своите членове пред държавата и международните спортни организации, пред обществени и политически организации, пред други национални и международни институции и организации като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

Българската федерация по ветроходство осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите международни ветроходни организации.

Българската федерация по ветроходство има като членове 28 спортни клуба в София, Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Балчик, Приморско, Царево, Поморие, Обзор, Кърджали. В тях тренират над 600 ветроходци от всички възрастови групи.

Федерацията подкрепя развитието на следните ветроходни класове: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Лазер 4.7, 420, 470, Фин, Катамарани, Кадет, Килови яхти, Байт С2, Уиндсърфинг, Кайтбординг...

Bulgarian Sailing Federation is national sport organization, that coordinates development, practice and administration of sailing sport in Bulgaria from 1945 until now. The Federation represents its members to the government and international sport organizations, to public and political organizations, to other national and international institutions and organizations and cooperates with them. Bulgarian Sailing Federation is official representation of WORLD SAILING (International Sailing Federation), EUROSAF (European Sailing Federation) and other international sailing organizations in the country and represents Bulgaria in WORLD SAILING, EUROSAF and other international sailing organizations. Bulgarian Sailing Federation has members of 29 sports clubs in Sofia, Varna, Burgas, Nessebar, Sosopol, Balchik, Primorsko, Tsarevo, Pomorie, Obzor, Kurdjali. There are over 600 sailors training in these clubs in all age groups. The Federation supports development of classes: Optimist, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, 420, 470, Finn, Catamarans, Cadet, Keel boats, Byte C2, Windsurfing and Kitesurfing…
Recent News

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ЯЛ 6 - РЕГАТА ТРЕТИ МАРТ

Крайно класиране: ДП-ЯЛ6-2024-kraino

още

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ЯЛ 6 - РЕГАТА ТРЕТИ МАРТ

Резултати след втория състезателен ден: ДП-ЯЛ6-2024-2-ден

още

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ЯЛ 6 - РЕГАТА ТРЕТИ МАРТ

Класиране след първия състезателен ден: ДП-ЯЛ6-2024-1-ден

още

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

Българска Федерация по Ветроходство Ви пожелава много здраве и късмет!

още

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО” (БФВ) на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24.1. от Устава на БФВ свиква редовно общо събрание на БФВ, което ще се проведе на 30 март 2024 г. /събота/ от 12:00 ч. в гр. София, на адрес бул. „Васил Левски“ № 75, Министерство на Младежта и30

още

У В Е Д О М Л Е Н И Е до Главните съдии от РВСК Варна, провели ветроходни регати през 2023г.

Моля Главните съдии от РВСК Варна, провели регати през миналата година и пропуснали да изпратят отчетите си до сега, да ги изпратят на е-mail : plamengeorgiev1111@abv.bg до 16.02.2024г. Председател на РВСК Варна Пл.Георгиев

още

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love