Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Author Archives: Ljubena

  • -

РЕГАТА КАРИЯ 2022

 Регата Кария, която беше планирана да се проведе в периода 28-29 Юни 2022 се отлага.

  • -

  • -

МЕЖДУНАРОДНА РЕГАТА ПОРТ ВАРНА 2022

Резултати от втория състезателен ден на регатата: day 2 optimist


  • -

МЕЖДУНАРОДНА РЕГАТА ВАРНА 2022

Яхт Клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна (Организатор на проявата), съвместно с Пристанище Варна, Българска Федерация по Ветроходство и Община Варна имат удоволствието да поканят ветроходните състезатели да вземат участие в Международна Регата Варна, която ще се проведе в Яхт Клуб Кап.Г.Георгиев -Порт Варна, гр. Варна , България, от 13-ти до 15-ти Май 2022 г.

NOR: NOR BG 2022 regata varna

Entry form: Entry_Form_RegataVarna_2022


  • -

  • -

МЕЖДУНАРОДНА РЕГАТА ПОРТ БУРГАС 2022

Резултати след първия състезателен ден:

optimist

ilca 6

ilca 7

ilca 4

FINN

420

470


  • -

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РВСК ВАРНА

Уважаеми колеги,

На 21.04.2022 г. в 14:52 по електронна поща получих писмо от Станислав Стаматов Викторов, под което стоят имената на още десет съдии от Варненската Ветроходна Съдийска Колегия със следния текст:

До

Регионална ветроходна съдийска комисия – Варна

г-н Тодор Иванов – председател

г-н Александър Златаров – член

г-жа Антоанета Баева – секретар

Уважаеми членове на РСК Варна,

С ваше решение от 12 април т.г., публикувано на 15 април с.г. в сайта на Българска федерация по ветроходство, се свиква годишно отчетно изборно събрание на Варненската съдийска ветроходна колегия на 15 май 2022 г. (неделя) от 09:00 ч. в “Младежки дом Орбита“ Варна, втори етаж, стая 17.

Посочената дата 15 май е последен ден от програмата на ветроходна регата „Варна” за класовете Optimist, ILCA 4,6 и 7, Finn, 420 и 470, организирана от яхт клуб „Кап. Г. Георгиев Порт Варна” и ВКЛЮЧЕНА В СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ КАЛЕНДАР НА БФВ ЗА 2022 Г. Това би възпрепятствало поне дузина съдии от РВСК Варна да присъстват на Годишното събрание. Те са неизменна част от и без това крехкият кворум на най-висшия орган на Колегията, което би могло да се провери в списъците на присъствалите през 2020-та, 2019-та и предишни години.

Предвид дневният ред и особено важността на обявената т. 2 „Избор на ново ръководство и председател на РВСК – Варна“, за която е препоръчителен кворум от който да не се срамуваме, предлагаме Събранието да бъде свикано в един от дните в периода 13-15 май с начален час 18.00 ч.

21 април 2022 г.

С уважение,

Александър Славчев

Георги Иванов Георгиев

Диана Янева

Мариета Литарска

Милен Иванов

Милкана Нонова

Пламен Георгиев

Станислав Викторов

Хенрих Кокончев

Христан Димитров

Цено Кътов

След направени консултации в оперативен порядък, Варненската Районна Съдийска Комисия реши, че трябва да се промени датата на провеждане на Отчетно – изборното събрание. Текста на съобщението за свикването му е в прикачения файл.

Лек ден Т. Иванов

Председател на РВСК – Варна

Sabranie-RVSK-2022-1


  • -

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО ВИ ПОЖЕЛАВА 

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

JP_SOS


  • -

РЕГАТА ПРИМОРСКО 2022

Регата „ Приморско” 2022 ще  се проведе в класовете : Оптимист, ILCA 4, ILCA 6 ,420 , Фин ще се проведе от 21-ви до 24-ти май 2022 г. в гр. Приморско.

Проявата се организира от ОМК Приморско и Община Приморско .

NOR: покана РЕГАТА Приморско2022г


  • -

СЪБРАНИЕ РВСК ВАРНА

СЪОБЩЕНИЕ РВСК – Варна свиква годишно отчетно изборно събрание на Варненската съдийска ветроходна колегия на 15.05.2022 г. (Неделя) от 09:00 ч. в “Младежки дом Орбита“ Варна, втори етаж, стая 17, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на РВСК – Варна за изминалите две години и освобождаване на ръководството от отговорност;

2. Избор на ново ръководство и председател на РВСК – Варна

3. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе на същото място от 10:00 ч., без значение колко членове на Варненската Ветроходна Колегия присъстват.

Председател на РВСК – Варна – Т. Иванов

ПРОТОКОЛ свикване събрание 2022


Localization

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love