Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Author Archives: Ljubena

 • -

ТАБЛИЦА С НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ММС ОТ КЛУБОВЕТЕ НА БФВ

Моля всички клубове, които ще кандидатстват с Проект за финансиране от ММС за 2022 г. да ми изпратят попълнена таблицата на secretarybulsaf@gmail.com в срок до 25 януари 2022 г. Информацията се изисква от ММС и клуб, който не я подал в срок няма да има възможност да кандидатства с проект.

tablitsa info clubs 2021


 • -

Точки на клубове за 2021 г.

Съгл. писмо от ММС,  Федерациите трябва да представят точките на клубовете си до 1 февруари 2022 г., поради което моля в срок до 20 януари точките от клубовете да бъдат изпратени до secretarybulsaf@gmail.com, за да може да бъдат съгласувани, коригирани и приети в срок.

Точки трябва да изпратят всички клубове, които ще кандидатстват за финансиране от ММС.


 • -

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 2022

ММС публикуваха Програмата за Развитие на спортните клубове за 2022 г.
Срокът за кандидатстване е 11 февруари 2022 г.

 • -

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО ВИ ПОЖЕЛАВА ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ! МНОГО ЗДРАВЕ И УСПЕХИ ПРЕЗ 2022 Г.

images


 • -

ВЕТРОХОДЕЦ НА 2021 Г.

За ветроходец на годината беше избран Кристиян Манев, спечелил 7-мо място на СП Кайтсърф младежи.

Негови подгласници са:

– Михаил Берберов – 13-то място ЕП Клас Илка 6

– Диана Маркова – 22-ро място СП клас Илка 6

– Виктор Станоев – 25-то място СП Клас Оптимист

265706584_1596074084071989_97614483959702137_n 265994211_390700182852884_87923136409416231_n 267246979_643610026640261_4744409360513923706_n 267412663_634453334416156_4911322488891322756_n


 • -

ЧЕСТИТ НИКУЛДЕН!

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО ВИ ПОЖЕЛАВА ЧЕСТИТ НИКУЛДЕН!!!

kartichka-za-nikulden-696x497


 • -

Програма за кадрово подпомагане от ММС

Уважаеми Колеги,

Министерство на Младежта и Спорта предлага Програма за кадрово осигуряване на треньори в спортните клубове и федерации.

Изискванията, на които трябва да отговарят спортните клубове и треньорите, които могат да участват в програмата са следните:

 1. Към спортните клубове, които са предложени от спортните федерации:

1.1.                   Да са вписани в Регистъра на лицензираните спортни федерации и спортни клубове – техни членове по чл.9, ал.1, т.1 от ЗФВС;

1.2.                   Да са сдружения, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, съгласно чл. 128, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗФВС;

1.3.                   Да имат спортно-състезателна дейност за всяка от последните 5 години, включително годината в която се кандидатства, удостоверено от съответната спортна федерация с протоколи от състезания или други документи;

1.4.                   Да имат най-малко 25 картотекирани спортисти за индивидуалните спортове или 3 отбора в 3 различни възрастови групи за колективните спортове, участвали в Държавни първенства в година, предхождаща годината, за която се кандидатства;

1.5.                   Да имат участници в най-малко три от възрастовите групи на Държавни първенства в година, предхождаща годината, за която се кандидатства;

1.6.                   Да имат на разположение собствен спортен обект или съоръжение или такъв с право на ползване за съответната година, за която се кандидатства;

1.7.                   Един спортен клуб може да предложи за финансово подпомогане по тази програма само един  треньор;

1.8.                   Да нямат назначен треньор с трудов договор по Кодекса на труда, получаващ възнаграждението си от друго юридическо лице, финансирано от бюджета на държавата.

1.9.                   Да отговарят на изискванията на чл. 5 от Наредба № 3 от 2019 г. и условията и изискванията на Програмата – нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията и нямат неизпълнени задължения към ММС по договори, чийто срок за изпълнение е изтекъл.

 

 1. Към треньорите, предложени от спортните клубове и утвърдени от спортните федерации:

2.1.                   Да са вписани в Регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС на длъжност „треньор“, „старши треньор“ или „главен треньор“ по съответния или сходен вид спорт към датата на кандидатстване по Програмата;

2.2.                   Да нямат влязло в сила наложено наказание за нарушаване на антидопинговите правила, съгласно чл. 90, ал. 5, т. 3 от ЗФВС, което към момента на кандидатстване не е изтърпяно;

2.3.                   Да нямат трудов договор по Кодекса на труда, по който получават възнаграждението си от друго юридическо лице, финансирано от бюджета на държавата;

2.4.                   Да не получава средства по други програми на Министерството на младежта и спорта.

 

Моля всички треньори от спортни клубове, които отговарят на изискванията и желаят да се включат в програмата да подадат писмена заявка на secretarybulsaf@gmail.com в срок до 5 декември, за да могат да бъдат оформени документите за кандидатстване към ММС в срок.


 • -

ЗАЯВКИ РЕГАТИ 2022

Напомняме Ви, че до 30 ноември 2021 г. е срокът за подаване на заявки за регати за 2022 г.


 • -

ЛОДКИ ILCA

Уважеми колеги,

Напомняме Ви, че днес изтича срокът за заплащане на капаро от заявилите клубове лодки ILCA.


 • -

Localization

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love