Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Author Archives: Ljubena

 • -

 • -

РЕГАТА ПОРТ БУРГАС - БУРГАСКА ВЕТРОХОДНА СЕДМИЦА 2021

Временно класиране след проведената днес една гонка:

laser 4.7

laser RD

laser ST

420

470

OPTIMIST

FINN


 • -

Христос Воскресе!

С пожелания за здраве и късмет!

Easter_Offers_..


 • -

Нов RIB

За нуждите на Българска Федерация по Ветроходство беше закупен нов RIB – HIGHFIELD:

IMG_20210423_124033 (1) IMG_20210423_143412 IMG_20210423_173542


 • -

МЕЖДУНАРОДНА РЕГАТА ВАРНА 2021

Яхт Клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна (Организатор на проявата), съвместно с Пристанище Варна, Българска Федерация по Ветроходство и Община Варна имат удоволствието да поканят ветроходните състезатели да вземат участие в Международна Регата Варна, която ще се проведе в Яхт Клуб Кап.Г.Георгиев -Порт Варна, гр. Варна , България, от 04-ти до 06-ти Юни 2021 г.

NOR: NOR BG 2021 Regata Varna – NEW

ENTRY FORM: Entry_Form_RegataVarna_2021


 • -

РЕГАТА ПОРТ БУРГАС 2021 - БУРГАСКА ВЕТРОХОДНА СЕДМИЦА

Коригиран NOR в раздел програма: Notice of Race 2021 – ver. 2 – Bg (1)

Моля всеки клуб да изпрати по електронната поща – списък на автомобилите си за осигуряване на достъп –  yachtclubportbourgas@gmail.com.


 • -

РЕГАТА ЦИКЛОН 2021

По предложение на ТЕС и след взето решение на УС на ОМСК „Циклон“, регата „Циклон“ ще се проведе на датите 14-16 Май.

 • -

ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

 

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО” (БФВ) на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24.1. от Устава на БФВ свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на БФВ, което ще се проведе на 27.05.2021 г. /четвъртък/ от 12:00 ч. в гр. София, на адрес бул. „Васил Левски“ № 75, Министерство на Младежта и Спорта, ет. 5, заседателната зала, при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2020 г.
  2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г.
  3. Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 2020 г. и за контролната дейност осъществена от Контролния съвет.
  4. Отчет на НВСК и Апелативната комисия.
  5. Приемане на Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
  6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет за дейността им през 2020 г.
  7. Освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет.
  8. Избор на Председател на Управителния съвет на БФВ.
  9. Избор на Управителен съвет на БФВ.
  10. Избор на Контролен съвет на БФВ.
  11. Избор на Председател на Контролния съвет на БФВ.
  12. Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2021 г.
  13. Приемане на допълнение към Устава на БФВ; проект за решение – „Общото
  събрание допълва чл. 35.4 от Устава на БФВ с ново изречение 2-ро със следния
  текст: “В случаите на пандемия и при официална забрана за провеждане на
  заседания на управителния съвет с физическо присъствие , решенията по чл.35.4.
  се вземат в съответствие с чл.35.1 и 35.3.”

На основание чл. 25 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието да се проведе на същия ден от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

 

 

Управителен съвет на

Българска Федерация по Ветроходство


 • -

 • -

41-ВА МЕЖДУНАРОДНА ВЕТРОХОДНА РЕГАТА БРИЗ 2021

Днес ще бъдат наградени победителите в класовете: Оптимист, Лазер 4.7, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, 420, 470, Кадет и Фин.
Резултати:

FINN_GRUPI

L4.7_GRUPI

OPTI_GRUPI

RED_420

RED_470

RED_CADET

RED_FINN

RED_L4.7

RED_LR

RED_LS

RED_OPTI


Localization

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love