Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Author Archives: Ljubena

 • -

РЕГАТА ЦИКЛОН 2021

По предложение на ТЕС и след взето решение на УС на ОМСК „Циклон“, регата „Циклон“ ще се проведе на датите 14-16 Май.

 • -

ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

 

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО” (БФВ) на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24.1. от Устава на БФВ свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на БФВ, което ще се проведе на 27.05.2021 г. /четвъртък/ от 12:00 ч. в гр. София, на адрес бул. „Васил Левски“ № 75, Министерство на Младежта и Спорта, ет. 5, заседателната зала, при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2020 г.
  2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г.
  3. Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 2020 г. и за контролната дейност осъществена от Контролния съвет.
  4. Отчет на НВСК и Апелативната комисия.
  5. Приемане на Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
  6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет за дейността им през 2020 г.
  7. Освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет.
  8. Избор на Председател на Управителния съвет на БФВ.
  9. Избор на Управителен съвет на БФВ.
  10. Избор на Контролен съвет на БФВ.
  11. Избор на Председател на Контролния съвет на БФВ.
  12. Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2021 г.
  13. Приемане на допълнение към Устава на БФВ; проект за решение – „Общото
  събрание допълва чл. 35.4 от Устава на БФВ с ново изречение 2-ро със следния
  текст: “В случаите на пандемия и при официална забрана за провеждане на
  заседания на управителния съвет с физическо присъствие , решенията по чл.35.4.
  се вземат в съответствие с чл.35.1 и 35.3.”

На основание чл. 25 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието да се проведе на същия ден от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

 

 

Управителен съвет на

Българска Федерация по Ветроходство


 • -

 • -

41-ВА МЕЖДУНАРОДНА ВЕТРОХОДНА РЕГАТА БРИЗ 2021

Днес ще бъдат наградени победителите в класовете: Оптимист, Лазер 4.7, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, 420, 470, Кадет и Фин.
Резултати:

FINN_GRUPI

L4.7_GRUPI

OPTI_GRUPI

RED_420

RED_470

RED_CADET

RED_FINN

RED_L4.7

RED_LR

RED_LS

RED_OPTI


 • -

 • -

41-ВА МЕЖДУНАРОДНА РЕГАТА БРИЗ 2021

Днес стартираха 10 ветроходни клуба в 41-ва Традиционна Ветроходна Международна Регата Бриз 2021. Стартираха 129 състезателя в класовете: Оптимист, Лазер 4.7, Лазер Стандарт, Лазер Радиал, Фин, Кадет, 420 и 470.

Временно класиране:

420_RED

RED_LR_09.04

RED_470

LS_RED_9.04

FINN_RED

CADET

RED_L4.7

OPTI_RED_9.04


 • -

ОБЩО СЪБРАНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

Съгл. Заповед на Министъра на Здравеопазването № РД-01-197 от 31.03.2021 г. УС на БФВ взе решение, че отлага провеждането на Общото събрание на БФВ, което беше насрочено за 14 април 2021 г.


 • -

ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ЛАЗЕР ВАРНА 2021

Поради усложнената епидемична обстановка в Европа и Света, провеждането на Европейското първенство Лазер Варна 2021 се отлага за края на месец октомври 2021. Подадените заявки са валидни, като отново ще бъдат отворени на 24-ти август 2021 г.


 • -

ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ЛАЗЕР 2021

Клубовете, които имат свободни лодки тип RIB или съдийски инвентар (котви, въжета…) по време на провеждането на Европейско първенство Лазер 2021 в гр. Варна от 15-ти до 22-ти май  2021 и желаят да ги предоставят, срещу наем, моля да се свържат с офиса на БФВ, на email: secretarybulsaf@gmail.com  за уточняване на условията.

 


 • -

ФИН ГОЛД КЪП 2021

Поради искане на съорганизатора на регата Фин Голд Къп 2021 Киара Хотелс проявата се отлага!

 


Localization

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love