Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Документи за кандидатстване за членство в БФВ

Списък на необходимите документи, за кандидатстване за членство в БФВ:

– Протокол с решение на УС на клуба за членство в БФВ
– Регистрация в Агенция по Вписванията
– Заверено копие на Устава на клуба
– Молба за членство – Molba Chlenstvo

Localization

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love