Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Структура

УПРАВИТЕЛЕН    СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Росен Марангозов – Президент на БФВ
Email : bumars@abv.bg

ЧЛЕНОВЕ

Валентин Николов – Email : valnikolov@abv.bg

Иван Костадинов – Еmail : ivanko_k@mail.bg

Кирил Жеглев – Еmail: kiril_geglew@yahoo.com

Никола Александров – Email: nikos_al@abv.bg

Георги Боев – Email: georgiboev@gmail.com

Валентин Иванов – Email: info@sailnoatingservice.com
Стоян Тузлуков – Email: stoyantuzlukov@gmail.com
Стефан Стефанов – Email: S.Stefanov@cnsys.bg

 

Правилник за работа на УС  –  Правилник за УС 2022 г.

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Председател

Тодор Димитров Иванов
email : ttt@vizicomp.com
Членове

Иван Йорданов Йорданов
email : ivandiavolo@yahoo.com

Алекснадър Костадинов Събев
email : alexsandar.1970@abv.bg

 

Правилник за работа на Контролния съвет – pravilnik kontrolen savet

 

Изпълнителен Директор

Любена Начева

Телефон:029300624

Факс: 029861715

Мобилен: 0887060865

E-mail: secretarybulsaf@gmail.com

 

Директор БУЛСАФ – Светлозар Съев  тел: 0888 25 35 43, saev@gbg.bg


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love