Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Ранглисти

Актуална Ранглиста клас ИЛКА 6, публикувана на 22.5.2024 Ранглиста ILCA 6 след Порт Варна 2024

Актуална Ранглиста клас ИЛКА 4, публикувана на 22.5.2024 Ранглиста ILCA 4 след Порт Варна 2024

Актуална Ранглиста клас 420, публикувана на 22.5.2024 Ранглиста 420 след Порт Варна 2024

Актуална Ранглиста клас Оптимист, публикувана на 22.5.2024 Ранглиста Optimist след Порт Варна 2024

Актуална Ранглиста клас Оптимист, публикувана на 7.5.2024 Ранглиста Optimist след Порт Бургас 2024

Актуална Ранглиста клас ИЛКА 4, публикувана на 7.5.2024 Ранглиста ILCA 4 след Порт Бургас 2024

Актуална Ранглиста клас ИЛКА 6, публикувана на 7.5.2024 Ранглиста ILCA 6 след Порт Бургас 2024

Актуална Ранглиста клас 420, публикувана на 7.5.2024 Ранглиста 420 след Порт Бургас 2024

Актуална Ранглиста клас 420, публикувана на 8.4.2024 Ранглиста 420 след Бриз 2024

Актуална Ранглиста клас ИЛКА 7, публикувана на 8.4.2024 Ранглиста ILCA7 след Бриз 2024

Актуална Ранглиста клас Оптимист, публикувана на 8.4.2024 Ранглиста Optimist след Бриз 2024

Актуална Ранглиста клас ИЛКА 4, публикувана на 8.4.2024 Ранглиста ILCA4 след Бриз 2024

Актуална Ранглиста клас ИЛКА 6, публикувана на 8.4.2024 Ранглиста ILCA6 след Бриз 2024

Актуална Ранглиста клас 420, публикувана на 13.11.2023 Ranking-420-2023

Актуална Ранглиста клас Илка 7, публикувана на 13.11.2023 Ranking-ILCA-7-2023

Актуална Ранглиста клас Илка 6, публикувана на 13.11.2023 Ranking-ILCA-6-2023

Актуална Ранглиста клас Илка 4, публикувана на 13.11.2023 Ranking-ILCA-4-2023

Актуална Ранглиста клас Оптимист, публикувана на 13.11.2023 Ranking-Optimist-2023

Актуална Ранглиста клас Илка 6, публикувана на 10.10.2023 Ранглиста-ILCA-6-2023-след-Дионисополис-2023

Актуална Ранглиста клас Илка 4, публикувана на 10.10.2023 Ранглиста-ILCA-4-2023-след-Дионисополис-2023

Актуална Ранглиста клас Оптимист, публикувана на 21.09.2023 ранглиста 2023 след Царево1

Актуална Ранглиста клас 420, публикувана на 11.09.2023 Ранглиста-420-2023

Акуална Ранглиста клас Илка 4, публикувана на 11.09.2023 Ранглиста-ILCA-4-2023

Актуална Ранглиста клас Илка 6, публикувана на 14.08.2023 ILCA 6 – 2023

Актуална Ранглиста клас Илка 4, публикувана на 14.08.2023 ILCA 4 – 2023_

Актуална Ранглиста клас Илка 6, публикувана на 19.07.2023 Ранглиста-ILCA-6-2023

Актуална Ранглиста клас Илка 7, публикувана на 19.07.2023 Ранглиста-ILCA-7-2023

Актуална Ранглиста клас 420, публикувана на 19.07.2023 Ранглиста-ILCA-4-2023

Актуална Ранглиста клас Илка 4, публикувана на 19.07.2023 Ранглиста-ILCA-4-2023

Актуална Ранглиста клас Оптимист, публикувана на 28.6.2023 ранглиста 2023 след Черноморец

Актуална Ранглиста клас Илка 4, публикувана на 16.6.2023  _________-ILCA-4-2023

Актуална Ранглиста клас Илка 6, публикувана на 16.6.2023 _________-ILCA-6-2023

Актуална Ранглиста 420, публикувана на 5.6.2023 Ранглиста-420-2023

Актуална Ранглиста Илка 6, публикувана на 5.6.2023 Ранглиста-ILCA-6-2023

Актуална Ранглиста Илка 4, публикувана на 5.6.2023 Ранглиста-ILCA-4-2023

Актуална Ранглиста Оптимист, публикувана на 5.06.2023ранглиста 2023 след Приморско

Актуална Ранлиста Оптимист, публикувана на 16.05.2023 ранглиста 2023 след Порт Варна

Актуална Ранглиста Оптимист, публикувана на 10.05.2023 ранглиста 2023 след Порт Бургас

Актуална Ранглиста ИЛКА 4, публикувана на 15.02.2023 Ranking_ILCA 4_2022

Актуална Ранглиста Оптимист, публикувана на 23.11.2022 Ranking_Optimist_11.2022

Актуална Ранглиста 420, публикувана на 10.10.2022 Ranking_420_october_2022

Актуална Ранглиста Фин, публикувана на 10.10.2022 Ranking_FINN_october_2022

Актуална Ранглита ИЛКА 6, публикувана на 10.10.2022 Ranking_ILCA6_october_2022

Актуална Ранглиста ИЛКА 4, публикувана на 10.10.2022 Ranking_ILCA 4_OCTOBER 2022

Актуална Ранглиста Оптимист 2021, публикувана 02.11.2021 Ranglista_Optimist_2021_f

Актуална Ранглиста Лазер 4.7 2021, публикувана 02.11.2021 RANGLISTA_LASER_4.7_2021_final

Актуална Ранглиста Лазер Радиал 2021, публикувана 02.11.2021 Ranglista_2021_Laser_Radial_final

Актуална ранглиста клас Лазер Стандарт 2021, публикувана 29.08.2021 РАНГЛИСТА ЛАЗЕР СТАНДАРТ 2021

Актуална Ранглиста Лазер Радиал 2021, публикувана 27.08.2021 Ранглистa-2021-Laser-Radial-след-ДПървенство-Варна

Актуална Ранглиста Лазер 4.7 2021, публикувана 27.08.2021 РАНГЛИСТА-КЛАС-ЛАЗЕР-4.7-2021-след-Порт-Варна

Актуална Ранглиста Оптимист 2021, публикувана 27.08.2021 Ранглиста-Оптимист-2021-след-ДП

Актуална ранглиста клас Лазер Радиал 2021, публикувана на 17.05.2021 Ранглистa-2021-Laser-Radial-след-Порт-Бургас

Актуална ранглиста клас Лазер 4.7 2021, публикувана 17.05.2021 RANK_l4.7

Актуална ранглиста клас Оптимист 2021, публикувана на 17.05.2021 Rank_opti

Актуална ранглиста клас 420 2021, публикувана на 29 март 2021: Ранглиста клас 420 2020г

Актуална ранглиста клас 470 2021, публикувана на 29 март 2021: Ранглиста клас 470 2020г

Актуална ранглиста клас Лазер Стандарт 2021, публикувана на 29 март 2021: 2020-без-Русалка

Актуална ранглиста клас Оптимист 2021, публикувана на 19.02.2021 Актуална-ранглиста-Оптимист-2021

Актуална ранглиста клас Лазер Радиал 2021, публикувана на 19.02.2021 Ранглисти-2020-Laser-Radial-final

Актуална ранглиста клас Лазер 4.7 2021, публикувана 19.02.2021 РАНГЛИСТА-КЛАС-ЛАЗЕР-4.7-2020-final

Актуална ранглиста клас Оптимист 2020 ранглиста-Оптимист-2020-след-ДП-Бургас-2020

Актуална ранглиста клас Лазер Радиал 2020 Ранглиста Лазер Радиал 2020

Актуална ранглиста клас Кадет 2019 Rank_Cadet_2019

Актуална ранглиста клас 470 2019 Rank_470_2019

Актуална ранглиста клас 420 2019 Rank_420_2019

Актуална ранглиста клас Лазер Стандарт 2019 Rank_LS_2019

Актуална ранглиста клас Фин 2019 Rank_Finn_2019

Актуална ранглиста клас Оптимист 2019 Ranking_OPTI_10.2019

Актуална ранглиста клас Лазер 4.7 2019 LASER4.7_RANKING

Актуална ранглиста клас Лазер Радиал 2019 Rank_LR_06_2019 

Актуална ранглиста клас 420 2018 Rank_420_2018

Актуална ранглиста клас 470 2018 Rank_470_2018

Актуална ранглиста клас Кадет 2018 Rank_Cadet_2018

Актуална ранглиста клас Фин 2018 Rank_Finn_2018

Актуална ранглиста клас Лазер  Стандарт 2018 Rank_LS_2018

Актуална ранглиста клас Лазер Радиал 2018 Rank_LR_2018

Актуална ранглиста клас Оптимист Актуална-ранглиста-Оптимист-01.10.2018

Актуална ранглиста клас Лазер 4.7 2018 Rank_L4.7_2018

Актуална ранглиста клас Кадет 2017 RANGLISTA_CADET_2017

Актуална ранглиста клас 420 2017 420 2017

Актуална ранглиста клас 470 2017 RANGLISTA_470_2017

Актуална ранглиста клас Лазер Стандарт 2017 RANGLISTA_LASER_ST_2017

Актуална ранглиста клас Фин 2017 FINN-2017 

Актуална ранглиста клас Лазер Радиал и 4.7 2017 РАНГЛИСТА ЛАЗЕР 4.7 2017RADIAL AND L 4.7

Актуална ранглиста клас Оптимист 2017 Ranglista Optimist 08.10.2017

Актуална ранглиста клас Фин 2016 ranglista-finn

Актуална ранглиста клас 420  2016 ranglistа_420_2016_DP

Актуална ранглиста Лазер 4.7 2016 ranglista-laser-4-7

Актуална ранглиста Лазер Стандарт 2016 ranglista-laser-standart-2016

Актуална ранглиста клас Оптимист 2016 ranglista_optimist_2016_sled_brizesen

Актуална ранглиста клас Лазер Радиал 2016 ranglista-laser-radial

Аткуална ранглиста клас Лазер Стандарт 2015 Ranglista Laser Standart

Актуална ранглиста клас Оптимист 2015 ranglista optimist_2015

Актуална ранглиста клас Лазер 4.7 2015 ranglista laser 4.7 (1)

Ранглиста клас 420 2015 година

Ранглиста Лазер Радиал юни 2014

Актуална ранглиста клас Фин 2014

Актуална ранглиста клас Оптимист 2014

Актуална ранглиста 420 и 470 2014 г.

Ранглиста 2013 Оптимист

Ранглиста 2013 420

Ранглиста 2013 470

Ранглиста 2013 Лазер 4.7

Ранглиста 2013 Фин

Ранглиста 2013 Лазер Радиал Мъже

Ранглиста 2013 Лазер Стандарт

Ранглиста 2013 Лазер Радиал Жени


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love