Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Правилник на БФВ за картотекиране и трансфери на състезатели

 

Правилник за картотекиране на състезатели на БФВ

Правилник за трансфер на състезатели на БФВ 

Едно лице се счита за картотекирано, само и единствено след като бъдат изпратени попълнени трите формуляра и заплатена такса картотека.
Приложената декларация за защита на личните данни на лицата до 16 г. трябва да бъде попълнена от родител-настойник.
Може да бъде използван и следния формуляр за декларация за защита на личните данни. Смисълът й е всеки, който предоставя лични данни да декларира, че го прави доброволно, че знае на кого и за какво ги предоставя, както и че е наясно с правата си да оттегли съгласието за обработването: Deklaraciya Lichni Danni BFV

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love