Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Протоколи ТЕС

Протокол ТЕС 10.12.2013 protokol_tes_10.12.2013

Протокол ТЕС 5.02.2014 protokol_tes_05.02.2014

Протокол  ТЕС Варна 13.04.2014 tes_protokol_13.04.2014_varna

Протокол ТЕС 9.12.2014 protokol_tes_09.12.2014

Протокол ТЕС Бургас 12.01.2015 tes_protokol_12.01.2015 burgas

Протокол ТЕС Несебър 10.10.2015 protokol TES 10.10.2015

Протокол ТЕС Несебър 12.01.2016 Protokol TES 12.01.2016

Протокол ТЕС Несебър 20.02.2016 protokol_TES_20.02.2016

Протокол ТЕС Варна      04.03.2017 TES 04.03.2017

Протокол ТЕС Приморско 24.08.2018 Protokol TES

Протокол ТЕС Варна 25.09.2020 Protokol TES 25.09.2020

 


Localization

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love