Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

клас "Свободен"

Клас Свободен може да се разделя на подкласове според дължината на лодката, както и да се обособява под клас „Туристически лодки“


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love