Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

У В Е Д О М Л Е Н И Е

  • -

У В Е Д О М Л Е Н И Е

За издържалите изпита „Съдия по ветроходство“ през 2022г. и 2023г.
от Варненската ветроходна съдийска колегия.
Поради липса на изчерпателна информация за участие в регатите от последните две
години, моля актуална такава да бъде изпратена от всеки един от издържалите изпита до
16.02.2024г. на
e-mail: plamengeorgiev1111@abv.bg
В справката трябва да се съдържат следните данни:
1.име и фамилия
2.име и дата на регатата
3.изпълнявана длъжност
Тези данни са необходими за утвърждаването на съответните Съдии по ветроходство
във връзка с Правилника за съдийска дейност на БФВ,Приложение А1,т.1 и А1,т.2

Пламен Георгиев
Председател на
Регионалната ветроходна съдийска колегия – Варна


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love