Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА 2024

  • -

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА 2024

Моля в срок до края на работния ден на 11 януари 2024 г. да ми изпратите попълнена таблицата в прикачен файл на мейл secretarybulsaf@gmail.com , за да може информацията да бъде обобщена и предадена в ММС. Таблицата се отнася само за клубовете, които ще кандидатстват с проекти за финансиране по програмата за спортните клубове за 2024 г. от ММС и все още не са ми я изпратили.

Напомням, че срокът за кандидатстване е 19 януари 2024 г. Поради проблеми с куриерските служби офиса на БФВ съдейства за входиране на проекти, които са изпратени до 16-ти януари 2024 г.


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love