Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ЗАСЕДАНИЕ НА УС № 8

  • -

ЗАСЕДАНИЕ НА УС № 8

П О К А Н А 

Уважаеми колеги от Управителния съвет на

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”,

На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на 5 май 2023 г.,

/пeтък/ от 18:00 часа в гр. Бургас, Сградата на ЯК Черноморец Бургас, при следния дневен ред:

  1. Приемане на протокола от предходното заседание на УС.
  2. МСК – участия 2023 г.

                                                                                      Росен Марангозов

                                                                Председател на

                                                                Управителния Съвет на БФВ 


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love