Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ТАБЛИЦА ИНФОРМАЦИЯ КЛУБОВЕ 2022

  • -

ТАБЛИЦА ИНФОРМАЦИЯ КЛУБОВЕ 2022

Моля всички клубове, които ще кандидатстват по Програма за развитие на Спортните клубове за 2023 г., да върнат попълнена таблицата в прикачен файл на secretarybulsaf@gmail.com  на БФВ в срок до 30 януари 2023 г.

tablica INFO clubs 2022


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love