Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ЗАСЕДАНИЕ НА УС № 5

  • -

ЗАСЕДАНИЕ НА УС № 5

П О К А Н А

Уважаеми колеги от Управителния съвет на
“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”,

На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на
Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на 19 октомври 2022 г.,
/сряда / от 14:30 часа в гр. Несебър, Сградата на ОВК Несебър 2000, при
следния дневен ред:

1. Приемане на протокола от предходното заседание на УС.
2. Молби и жалби на клубове.
3. Проект 2023 г.
4. Въпроси свързани с картотеките на БФВ.
5. Поддръжка на уеб страницата на БФВ.
6. Финансов и Съдържателен отчет СП Оптимист 2022 г.
7. Финансов и Съдържателен отчет СП Ветроходство 2022 г.
8. Финансов и Съдържателен отчет ЕП ИЛКА 6 2022 г.
9. Финансов и Съдържателен отчет ЕП ИЛКА 4 – Младежи 2022 г.
10. Отчети ДСК 2022 г.
11. Шестмесечен Финансов и Съдържателен отчет на БФВ за ММС.
12. Разни

Росен Марангозов
Председател на
Управителния Съвет на БФВ


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love