Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

СЪБРАНИЕ РВСК ВАРНА

  • -

СЪБРАНИЕ РВСК ВАРНА

СЪОБЩЕНИЕ РВСК – Варна свиква годишно отчетно изборно събрание на Варненската съдийска ветроходна колегия на 15.05.2022 г. (Неделя) от 09:00 ч. в “Младежки дом Орбита“ Варна, втори етаж, стая 17, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на РВСК – Варна за изминалите две години и освобождаване на ръководството от отговорност;

2. Избор на ново ръководство и председател на РВСК – Варна

3. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе на същото място от 10:00 ч., без значение колко членове на Варненската Ветроходна Колегия присъстват.

Председател на РВСК – Варна – Т. Иванов

ПРОТОКОЛ свикване събрание 2022


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love