Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 • -

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

Българска Федерация по Ветроходство обявява процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на моторна лодка Зебек с извънбордов двигател Ямаха 100 и два извънбордни двигатели  Хонда

 1. НАДУВАЕМА МОТОРНА ЛОДКА марка ZEBEC тип 600 Topline с извънбордов четиритактов бензинов двигател марка „YAMAHA F-100DET“ – с начална тръжна цена 8600 лв.
 2. ИЗВЪНБОРДОВИ ДВИГАТЕЛ “HONDA“ модел BF50DK2 LRTU Фабр./зав.№ BBEJ-1110972 – с начална тръжна цена 4930 лв.
 3. ИЗВЪНБОРДОВИ ДВИГАТЕЛ “HONDA“ модел BF50DK2 LRTU Фабр./зав.№ BBEJ-1110980 –  с начална тръжна цена 4840 лв.
 4. В търга могат да участват само членове на БФВ, развиващи и олимпийско и детско ветроходство.
 5. Тръжна документация: цена на документацията е 30 лв. и може да бъде закупена в срок до 25.02.2022 г. Заплащането се извършва  по банков път, а документацията ще бъде изпратена по и-меила на купувача.
 6. Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 02 – 26.02.2022 г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на адрес гр. Варна, база Спортен Клуб Черно Море Бриз.
 7. Депозитът е в размер от 10% и се заплаща по банковата сметка на БФВ.
 8. Участниците в търга, подават заявление за участие, на e-mail: secretarybulsaf@gmail.com, придружени с документи за правния им статус и документи  по образец съгласно тръжната документация в срок до 17.00 ч. на 02.22 г. Търгът се провежда на 28.02.2022 г. от 14.30 ч. в гр. Варна, базата на Спортен Клуб Черно Море Бриз.
 9. Стъпката на наддаване на търга е 100 лв. за лодката Зебек с двигател Ямаха и за двигателите Хонда.
 10. В случай че в посочения срок няма подадени заявления за участие, търгът се обявява за непроведен, като ще бъде насрочена нова тръжна процедура.

 

E-mail на БФВ – secretarybulsaf@gmail.com

 

IBAN на БФВ: BG09 UNCR 7630 1077 2354 21

Телефон за информация:   +359887 0608 65


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love