Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Точки на клубове за 2021 г.

  • -

Точки на клубове за 2021 г.

Съгл. писмо от ММС,  Федерациите трябва да представят точките на клубовете си до 1 февруари 2022 г., поради което моля в срок до 20 януари точките от клубовете да бъдат изпратени до secretarybulsaf@gmail.com, за да може да бъдат съгласувани, коригирани и приети в срок.

Точки трябва да изпратят всички клубове, които ще кандидатстват за финансиране от ММС.


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love