Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ОБЩО СЪБРАНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

  • -

ОБЩО СЪБРАНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

Днес се проведе Изборно Общо събрание на Българска Федерация по Ветроходство.

РОСЕН МАРАНГОЗОВ  беше избран за Председател на УС.

Бяха избрани следните членове на УС:

1. РОСЕН МАРАНГОЗОВ

2. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

3. КИРИЛ ЖЕГЛЕВ

4. СТОЯН ТУЗЛУКОВ

5. НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ

6. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ

7.  ГЕОРГИ БОЕВ

8. ИВАН КОСТАДИНОВ

9. СТЕФАН СТЕФАНОВ

Беше избран и Контролен съвет:

ТОДОР ИВАНОВ – Председател

ИВАН ЙОРДАНОВ

АЛЕКСАНДЪР СЪБЕВ


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love