Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ОБЩО СЪБРАНИЕ БФВ

  • -

ОБЩО СЪБРАНИЕ БФВ

Съгл. Противоепидемичната обстановка капацитетът на залите при провеждане на събрания и заседания трябва да бъде на 50 %, при спазване на всички противоепидемични мерки. Поради това всеки клуб ще има право на един делегат, който да присъства на Общото събрание, което ще се проведе на 27 май 2021. Гости няма да могат да бъдат допуснати в залата.

САМО клубовете, които НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ в Търговския регистър трябва да представят Актуално състояние от съда, останалите трябва да предоставят извлечение от регистрацията в Агенцията по вписванията.
Клубовете, които няма да бъдат представлявани от законния им представител  трябва  да представят нотариално заверено пълномощно.
Образец на пълномощно: pulnomoshtno-OS 2021


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love