Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

РЕГАТА ПОРТ БУРГАС 2021 - БУРГАСКА ВЕТРОХОДНА СЕДМИЦА

  • -

РЕГАТА ПОРТ БУРГАС 2021 - БУРГАСКА ВЕТРОХОДНА СЕДМИЦА

Коригиран NOR в раздел програма: Notice of Race 2021 – ver. 2 – Bg (1)

Моля всеки клуб да изпрати по електронната поща – списък на автомобилите си за осигуряване на достъп –  yachtclubportbourgas@gmail.com.


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love