Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ОБЩО СЪБРАНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

  • -

ОБЩО СЪБРАНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

Съгл. Заповед на Министъра на Здравеопазването № РД-01-197 от 31.03.2021 г. УС на БФВ взе решение, че отлага провеждането на Общото събрание на БФВ, което беше насрочено за 14 април 2021 г.


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love