Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Author Archives: Ljubena

 • -

МЕЖДУНАРОДНА РЕГАТА 24-ТИ МАЙ БАЛЧИК 2022

Международна Регата 24-ти Май Балчик 2022 г. ще се проведе от 22-ри до 24-ти май 2022 г. в гр. Балчик.

Организатори на проявата са „Морски Клуб“ Балчик и Община Балчик.

NOR: 24th May 2022

Покана 24 май 2022


 • -

МЕЖДУНАРОДНА РЕГАТА ВАРНА 2022

Яхт Клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна (Организатор на проявата), съвместно с Пристанище Варна, Българска Федерация по Ветроходство и Община Варна имат удоволствието да поканят ветроходните състезатели да вземат участие в Международна Регата Варна, която ще се проведе в Яхт Клуб Кап.Г.Георгиев -Порт Варна, гр. Варна , България, от 13-ти до 15-ти Май 2022 г.

NOR: NOR BG 2022 regata varna


 • -

ПОДПОМАГАНЕ С ВЕТРИЛА

Преди  Регата Бриз 2022 и началото на държавния спортен календар Българска  Федерация по Ветроходство подпомогна с 24 ветрила клас Оптимист 12 спортни клуба, които развиват детско-юношеско ветроходство в България.

r (2) (1) r (4) (2) (1) r (8) (1) r (5) (2) IMG_5164 (1) r (7) (3)


 • -

 • -

42-РА РЕГАТА БРИЗ 2022

Резултати от днешния състезателен ден:

OPTIMIST_D2

ILCA 7_D2

ILCA 6_D2

ILCA 4_D2

FINN_D2

CADET_D2

420_D2

470_D2


 • -

42-РА РЕГАТА БРИЗ 2022

Резултати след първия състезателен ден:

420

OPTIMIST_D1

ILCA 6

ILCA 7

ILCA 4

FINN

470


 • -

РЕГАТА ПОРТ БУРГАС - БУРГАСКА ВЕТРОХОДНА СЕДМИЦА

Яхт клуб Порт Бургас (Организатор на проявата), съвместно с Пристанище Бургас и Община
Бургас имат удоволствието да поканят ветроходните състезатели да вземат участие в Регата Порт Бургас – Бургаска ветроходна седмица, която ще се проведе в Яхт клуб Порт Бургас, гр. Бургас, България, от 04ти – до 8ми Май 2022 г.

NOR: Notice_of_Race_2022_-_ver._1_-_Bg
Entry form: Entry_Form_2022

Coach Entry form: Coach_Entry_Form


 • -

ОБЩО СЪБРАНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО” (БФВ) на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24.1. от Устава на БФВ свиква редовно общо събрание на БФВ, което ще се проведе на 30 април 2022 г. /събота/ от 12:00 ч. в гр. София, на адрес бул. „Васил Левски“ № 75, Министерство на Младежта и Спорта, ет. 5, заседателната зала, при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2021 г.
 2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г.
 3. Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 2021 г. и за контролната дейност осъществена от Контролния съвет.
 4. Отчет на НВСК и Апелативната комисия.
 5. Приемане на Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
 6. Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2022 г.
 7. Промяна на Устав на БФВ.
 8. Разни.

На основание чл. 25 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието да се проведе на същия ден от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

 

Управителен съвет на

Българска Федерация по Ветроходство


 • -

РЕГАТА ЦИКЛОН 2022 - ЗА КУПИТЕ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Регата Циклон 2022 ще се проведе от 9 до 12-ти юни в гр. Поморие.

NOR: ОС Циклон 2022


 • -

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Българска Федерация по Ветроходство обявява процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на моторна лодка Зебек с извънбордов двигател Ямаха 100 и  извънбордов двигател  Хонда

 1. НАДУВАЕМА МОТОРНА ЛОДКА марка ZEBEC тип 600 Topline с извънбордов четиритактов бензинов двигател марка „YAMAHA F-100DET“ – с начална тръжна цена 8600 лв.
 2. ИЗВЪНБОРДОВИ ДВИГАТЕЛ “HONDA“ модел BF50DK2 LRTU Фабр./зав.№ BBEJ-1110980 –  с начална тръжна цена 4840 лв.
 3. Тръжна документация: цена на документацията е 30 лв. и може да бъде закупена в срок до 25.03.2022 г. Заплащането се извършва  по банков път, а документацията ще бъде изпратена по и-меила на купувача.
 4. Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 10 – 24.03.2022 г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на адрес гр. Варна, база Спортен Клуб Черно Море Бриз.
 5. Депозитът е в размер от 10% и се заплаща по банковата сметка на БФВ.
 6. Участниците в търга, подават заявление за участие, на e-mail: secretarybulsaf@gmail.com, придружени с документи за правния им статус и документи  по образец съгласно тръжната документация в срок до 17.00 ч. на 24. 03.22 г. Търгът се провежда на 25.03.2022 г. от 14.30 ч. в гр. Варна, базата на Спортен Клуб Черно Море Бриз.
 7. Стъпката на наддаване на търга е 100 лв. за лодката Зебек с двигател Ямаха и за двигателя Хонда.
 8. В случай че в посочения срок няма подадени заявления за участие, търгът се обявява за непроведен, като ще бъде насрочена нова тръжна процедура.

E-mail на БФВ – secretarybulsaf@gmail.com

IBAN на БФВ: BG09 UNCR 7630 1077 2354 21

Телефон за информация:   +359887 0608 65


Localization

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love