Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Author Archives: Ljubena

  • -

РЕГАТА БРИЗ ЕСЕН 2022

Крайно класиране:

BRIZ_ESEN22_OVERALL


  • -

РЕГАТА БРИЗ ЕСЕН 2022

Резултати след втория състезателен ден:

BRIZ_ESEN_2DAY


  • -

РЕГАТА БРИЗ ЕСЕН 2022

Резултати след първия състезателен ден:

BRIZ_ESEN_1DAY


  • -

РЕГАТА БРИЗ ЕСЕН 2022

Регата „Бриз – Есен” 2022 г. ще се проведе във Варненското езеро, пред базата на СК „Черно Море Бриз“ от 4-ти до 6-ти ноември 2022 г.

Организатори на проявата са СК „Черно Море Бриз“ Варна.

NOR: NoR_Briz-Esen-2022 


  • -

ЗАСЕДАНИЕ НА УС № 5

Поради спешна невъзможност за присъствие на по-голямата част от членовете на УС заседанието се отлага за по-късна дата.


  • -

ЗАСЕДАНИЕ НА УС № 5

П О К А Н А

Уважаеми колеги от Управителния съвет на
“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”,

На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на
Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на 19 октомври 2022 г.,
/сряда / от 14:30 часа в гр. Несебър, Сградата на ОВК Несебър 2000, при
следния дневен ред:

1. Приемане на протокола от предходното заседание на УС.
2. Молби и жалби на клубове.
3. Проект 2023 г.
4. Въпроси свързани с картотеките на БФВ.
5. Поддръжка на уеб страницата на БФВ.
6. Финансов и Съдържателен отчет СП Оптимист 2022 г.
7. Финансов и Съдържателен отчет СП Ветроходство 2022 г.
8. Финансов и Съдържателен отчет ЕП ИЛКА 6 2022 г.
9. Финансов и Съдържателен отчет ЕП ИЛКА 4 – Младежи 2022 г.
10. Отчети ДСК 2022 г.
11. Шестмесечен Финансов и Съдържателен отчет на БФВ за ММС.
12. Разни

Росен Марангозов
Председател на
Управителния Съвет на БФВ


  • -

  • -

  • -

  • -

РЕГАТА ДИОНИСОПОЛИС 2022

Резултати след днешния състезателен ден:

optimist day 2

ILCA4 day 2

ILCA6 day 2

420 day 2


Localization

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love