Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Documents BARB

Българска Асоциация на Спортните Килови Яхти

 

Правила БАСКЯ – Утвърдени Правила за провеждане на регати за килови яхти 2016 г.

Правила за провеждане на регати за килови яхти 2015  –  Pravila BASKQ 2015

Устав на БАСКЯ /17 Юли 1015/ – Ustav BASKQ

Състезателни Правила по Ветроходство 2017 – 2020 – World Sailing RRS 2017-2020


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love