Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Структура

УПРАВИТЕЛЕН    СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Евгений Мавродиев – Президент на БФВ
Email : president@bulsaf.bg

ЧЛЕНОВЕ

Александър Александров
Email : astoil@abv.bg

Валентин Николов
Email : valnikolov@abv.bg

Лъчезар Братоев
Email : bratoev@lzyachting.com

Милкана Нонова
Email : milkana_n@abv.bg

Иван Костадинов
Еmail : ivanko_k@mail.bg

Ивайло Гавраилов
Еmail : ivogavrailov72@gmail.com

Стоян Бахчевански
Еmail : s_bahchevanski@abv.bg

Росен Марангозов
Еmail : bumars@abv.bg

Правилник за работа на УС  –  pravus2015

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Председател

Искра Георгиева Йовкова
email : yovkova@abv.bg
Членове

Антоанета Томова Томова
email : antoaneta.tomova@yahoo.com

Александър Георгиев
email : georgiev@bullegal.com

 

Правилник за работа на Контролния съвет – pravilnik kontrolen savet

 

Изпълнителен Директор

Любена Начева

Телефон:029300624

Факс: 029861715

Мобилен: 0887060865

E-mail: secretary@bulsaf.bg

 

Директор БУЛСАФ – Светлозар Съев  тел: 0888 25 35 43


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love