Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Новини

Заседание на Управителния съвет № 4

                                                                           П О К А Н А                    Уважаеми колеги от Управителния съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”, На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на  24 ноември 2017 г. /петък/, от 17:00 часа30


Точки клубове 2017 г.

Моля всички клубове да си изпратят точките от участия в състезания през 2017 г. в срок до 30 ноември, за да могат да бъдат проверени от ТЕС, приети от УС на БФВ и входирани в ММС в срок.


СЪБРАНИЕ НА ТЕС

Уважаеми Колеги, на 20 ноември от 17:00 часа в гр. Несебър ще се проведе Събрание на ТЕС при следния дневен ред: 1. Треньорски курс в НСА. 2. Стратегия на БФВ, относно проект за финансиране към ММС за 2018г. МСК. 3. Предложения за треньори по класове и старши треньор за 2018 г. 4. Разни. Допълнително ще30


ЗАЯВКИ ЗА РЕГАТИ 2018 Г.

До 30 ноември 2017 г. е срокът за подаване на заявки за регати за 2018 г., както и за домакинства на държавни първенства.


Курс за треньори НСА

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира 18-месечна специализация по Ветроходство. Обучението е в задочна форма. Завършилите специализацията и притежаващи висше образование получават професионална квалификация „Треньор по ветроходство“. Лицата със средно образование, съобразно изискванията на Наредба №2/2017 г. на ММС, получават правоспособност за „Помощник-треньор“. Желаещите да се включат в специализацията е необходимо да30


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love