Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Материали Общи Събрания

Протокол Общо събрание 24 март 2018: protokol_OS 2018

Протокол Общо събрание 25 март 2017: protokol_OS 2017

Материали Общо събрание 25 март 2017: Materiali OS 2017

Материали ОС  2015 г.

Материали избори БФВ 2013

Протокол и материали Общо събрание 2012

ОС 2010  –  materiali-os-20.03.2010

ОС 2009

protokol_OS 2015

MATERIALI OS 2016

Протокол Общо Събрание 26 март 2016 година protokol_OS 2016

 


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love