Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФВ

  • -

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФВ

Съгл. Заповедите на Министъра на Здравеопазването и Министъра на Спорта и полученото писмо  отговор от ММС и невъзможност да се изпълнят противоепидемичните мерки, УС на БФВ взе решение, че отлага провеждането на Общото събрание на БФВ до отмяна на епидемичната обстановка и извънредното положение.


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love