Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  • -

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Може да бъде използван и прикаченият формуляр за декларация за защита на личните данни. Смисълът й е всеки, който предоставя лични данни да декларира, че го прави доброволно, че знае на кого и за какво ги предоставя, както и че е наясно с правата си да оттегли съгласието за обработването.

Deklaraciya Lichni Danni BFV


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love