Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

  • -

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

На 29 януари 2021 г. е входирано писмо с вх. № 09-00-334 от 29.01.2021 г. , адресирано до Министъра на Младежта и спорта, във връзка с провеждането на Общо събрание на БФВ в епидемичната обстановка и очакваме отговор от Министерство на Младежта и Спорта. Ще бъде публикувано съобщение, веднага щом бъде получен отговорът.


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love