Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Отчетно изборно събрание на РВСК Бургас

  • -

Отчетно изборно събрание на РВСК Бургас

Уважаеми колеги,

Съгласно правилника за дейността на Регионална ветроходна съдийска колегия Бургас, до края на м. януари всяка година трябва да се проведе отчетно или отчетно – изборно събрание на РВСК Бургас. В момента има наложени ограничения за събиране на големи групи от хора. Регионалната съдийска комисия изчака до последно за да види дали ограничителните мерки няма да бъдат отменени, но засега това не се случва. По тази причина отчетно – изборното събрание на РВСК Бургас се отлага за неопределено време и ще се насрочи и проведе след отпадане на наложените ограничителни мерки.

Председател на РВСК – Бургас – И.Йовкова

21.01.2021 г.                                                                                                    С уважение: Искра Йовкова


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love