Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

  • -

ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

Уважаеми Колеги,

Поради усложнената епидемична обстановка в страната УС на БФВ взе решение на неприсъствено заседание, което се проведе на 30 декември 2020, съгл. чл. 35.4 от Устава на БФВ за промяна на датите за провеждане на Кръгла маса – 6-ти февруари и Общо Изборно Събрание – 12 февруари 2021.

Взето бе решение и за добавяне на точка Промяна в Устава на БФВ само в т. 35.4 – отнасяща се за провеждане на неприсъствени заседания по време на пандемия, както следва:

Промяна в Устава на БФВ.

Във връзка с установената практика през последната година вследствие на пандемия в случая на Ковид – 19  , в която практика след решения на оторизирания държавен орган се налагат забрани в продължителни периоди за провеждане на редовни заседания на управителните органи на федерациите предвид забраната на физическо събиране на определено число хора,

което по същество , при казуса на Чл.35.4 , прави функционирането на управителния съвет невъзможно или неефективно се предлага промяна , с допълнение касаещо само случаите на пандемия , когато за това има официална и изрична забрана на провеждане на  заседания по чл.35.1.

Сега:

Чл.35.4. Управителния съвет може да вземе решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Става:

Чл.35.4. Управителния съвет може да вземе решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

В случаите на пандемия и при официална забрана за провеждане на заседания на управителния съвет с физическо присъствие , решенията по чл.35.4. се вземат  в съответствие с чл.35.1 и 35.3.


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love