Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

КАНДИДАТУРИ ЗА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА БФВ

  • -

КАНДИДАТУРИ ЗА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА БФВ

Съгл. т. 31, 36.1 и 50 кандидатурите за Управителен съвет, Председател на Управителния съвет и Контролен съвет на БФВ трябва да бъдат изпратени най-късно до един месец преди датата на провеждане на Изборното Общо събрание.


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love