Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ДНЕВЕН РЕД СЪВЕЩАНИЕ ТЕС

  • -

ДНЕВЕН РЕД СЪВЕЩАНИЕ ТЕС

СЪВЕЩАНИЕ ТЕС

ДАТА: 4.12.2019 г., 14 ч.

Място: Несебър, НВБ, офис „ОМК НЕСЕБЪР 2000 „

ДНЕВЕН РЕД

  1. Точки на клубовете от сезон 2019;
  2. Обсъждане на предложения за осъвременяване на критериите за точкуване;
  3. Ранглисти за 2019 г.;
  4. Обсъждане на предложения за промени в системата за формиране на ранглистите през следващите години;
  5. МСК 2020 и включване на ЕП и СП в Проект на БФВ за 2020 г.;
  6. Разни.

Председател на ТЕС:     /    п    /

Н. Александров


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love