Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ЗАЯВКИ ЗА РЕГАТИ 2020 ГОДИНА

  • -

ЗАЯВКИ ЗА РЕГАТИ 2020 ГОДИНА

Съгласно Наредбата за провеждане на регати срокът за подаване за заявки за регати за 2020 г. е 30 ноември 2019 г.


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love