Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ЛИЦЕНЗИЯ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

  • -

ЛИЦЕНЗИЯ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО получи безсрочен Лиценз № 4 от 26 юни 2019 г. от Министерство на Младежта и Спорта, съгл. изискванията на новия Закон за Физическото възпитание и спорта. Предстои вписване на клубовете, членове на Федерацията в новия регистър на ММС до края на 2019 г.

Scanned Image

Scanned Image


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love