Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ЧЛЕНСКИ ВНОС БФВ 2019 ГОДИНА ВАЖНО

  • -

ЧЛЕНСКИ ВНОС БФВ 2019 ГОДИНА ВАЖНО

Следните клубове, които имат неплатен членски внос към БФВ е необходимо да го платят в 7-дневен срок. В противен случай ще бъдат изключени на следващото заседание на БФВ. Съгл. Устава на БФВ срокът за плащане изтече на 30 март:
– БУРГАСКИ МОРСКИ КЛУБ
– ЯК ПОРТ ВАРНА
– МОРСКИ КЛУБ КОМПАС
– ЯК БАВАРИЯ ЯХТС
– СПОРТЕН КЛУБ ПАПУРУС
– СПОРТЕН КЛУБ МЕДИК
– УЛТРАМАРИН СПОРТЕН КЛУБ ПО ВЕТРОХОДСТВО
– С.Т. ЯХТ КЛУБ ПОМОРИЕ
– СЪРФ КЛУБ СОЗОПОЛ
– СК ВЯТЪР И ВОДА
– СПОРТЕН КЛУБ А-ТЕАМ
– ЯК ВЕСЕЛИН ВАНГЕЛОВ – КЪРДЖАЛИ
– МОРСКИ КЛУБ ШУМЕН
– ЯСК НЕСЕБЪР
– ЯК ЛЕВАНТЕ ЦАРЕВО


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love