Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ПОКАНА

  • -

ПОКАНА

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

На основание на взето решение от УС на БФВ с протокол №12/31.01.2019г.,
свиквам Заседание на Комисия по килово ветроходство, което ще се проведе
на 04.03.2019г., /понеделник/, от 17:00 часа в гр. Варна, заседателната
зала на Стопанска камара-Варна, при следния дневен ред:

1. Приемане на Правила за провеждане на регати за килови яхти за 2019г.
2. Други.

До един ден преди  датата на провеждане на заседанието на Комисия по
килово ветроходство (03.03.2019г.), всички членове – представители на
IRC ,ORC ,БХС и Класна Асоциация Конрад 25R следва да изпратят до
Председателя на Комисията писмените си предложения за Правила за
провеждане на регати за килови яхти за 2019г., специфични за всяка от
системите или клас представляван от членовете на Комисията, в това число
определяне на класовете и източниците за обмерните правила на адрес
angel@dipchikov.com .

При възможност, всеки от членовете може да покани на заседанието и
квалифициран мерител в представляваната от него система или клас.

Ангел Дипчиков

Председател на Комисия по килово ветроходство


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love