Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Учредително Общо събрание на Класна Асоциация Конрад 25R

  • -

Учредително Общо събрание на Класна Асоциация Конрад 25R

На проведеното днес (на 16.02.2019 г.) първо, Учредително Общо събрание
на Класна Асоциация Конрад 25R в гр. Несебър, комплекс „Sunny day 3″
присъстваха 14 от 15 възможни членове, собственици или представители на
собственици на яхти в клас Конрад 25R. На събранието бяха взети следните
решения, съгласно обявения дневен ред:
1. Учредяване на Класна Асоциация
– С пълно мнозинство бе взето решение за учредяване на Класна Асоциация
Конрад 25R
2. Избор на членове на Управителен съвет на Класна Асоциация Конрад 25R
– За членове на Управителен съвет на Класна Асоциация Конрад 25R бяха
приети както следва:
Михаил Копанов
Иван Костадинов
Даниел Николов
3. Избор на Председател на Управителен съвет на Класна Асоциация Конрад
25R по предложение на членовете на УС:
– С пълно мнозинство за Председател на Управителен съвет на Класна
Асоциация Конрад 25R бе избран Даниел Николов

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 15:45ч.

Новоучредената Асоциация пожелава успех на избраното ръководство!


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love