Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Учредително Общо събрание на Класна Асоциация Конрад 25 R

  • -

Учредително Общо събрание на Класна Асоциация Конрад 25 R

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

На основание на взето решение от УС на БФВ с протокол №13/09.02.2019г. и инициативата на повече от 30% от собствениците на яхти Конрад 25R, потвърждавам свикване на Учредително Общо събрание на Класна Асоциация Конрад 25R, което ще се проведе на 16 февруари 2019г.

/събота/, от 13:00 часа в гр. Несебър, Заседателната зала на комплекс Sunny Day 3, при следния дневен ред:

  1. Избор преброители
  2. Гласуване за създаване на Класна Асоциация Конрад 25R
  3. Избор на Управителен съвет на Класна Асоциация Конрад 25R
  4. Избор нa Председател на Класна Асоциация Конрад 25R
  5. Други

 

Ангел Дипчиков

                                                                Председател на

                                                                Комисия по килово ветроходство         

Приложение 1

Приложение 2 

 


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love