Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Съобщение

  • -

Съобщение

 

На 26.01.2019 г. в гр. Варна, Младежки дом „Орбита”, втори етаж, стая 17 се проведе редовното отчетно – изборно събрание на РВСК – Варна.

След направения от г-н Т. Иванов отчет за дейността на РВСК – Варна през 2018 г., събранието прие доклада и освободи от отговорност членовете на РВСК.  За Председател на РВСК – Варна за следващият мандатен период бе избран Тодор Иванов, а за членове – Антоанета Баева и Александър Златаров.

Т. Иванов

Председател на РВСК -Варна


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love