Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА УС № 12

  • -

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА УС № 12

                П О К А Н А                 

Уважаеми колеги от Управителния съвет на

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”,

На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на 31 януари  2019 г.

/четвъртък/, от 17:00  часа в гр. Несебър, в заседателната зала на комплекс Sunny Day 3 , при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на протокола от предходното заседание на УС.
  2. Молби и жалби на клубове.
  3. Предложения от БАСКЯ.
  4. Договор с ММС за 2019 година по проект РСВП.
  5. МСК 2019 – участия и бюджет
  6. Проверка от Инспекторат.
  7. Приемане на годишен финансов и съдържателен отчет към ММС.
  8. Разни.

 

 

 

 

                                                                Росен Марангозов

                                                                Председател на

                                                                Управителния Съвет на БФВ          

 


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love