Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

РВСК – Варна свиква редовно годишно отчетно изборно събрание

  • -

РВСК – Варна свиква редовно годишно отчетно изборно събрание

РВСК – Варна свиква редовно годишно отчетно изборно събрание на Варненската съдийска ветроходна колегия на 26.01.2019 г. (Събота) от 14:00 ч. в “Младежки дом Орбита“ Варна, втори етаж, стая 17,  при следния дневен ред:

  1. 1. Отчет за дейността на РВСК – Варна за изминалата година и освобождаване на ръководството от отговорност;
  2. Избор на ново ръководство и председател на РВСК – Варна
  3. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе от 15:00 ч., без значение колко членове на Варненската Ветроходна Колегия присъстват.

 

Председател на РВСК – Варна – Т. Иванов


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love