Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ЗАСЕДАНИЕ НА УС 11

 • -

ЗАСЕДАНИЕ НА УС 11

                П О К А Н А                   

Уважаеми колеги от Управителния съвет на

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”,

На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на 5 декември 2018 г.

/сряда /, от 17:00  часа в гр. Несебър, в заседателната зала на комплекс Sunny Day 3 , при следния дневен ред:

 

 1. Приемане на протокола от предходното заседание на УС.
 2. Молби и жалби на клубове.
 3. Точки на клубовете на БФВ за 2018 г.
 4. Категоризация на клубовете на БФВ за 2018 г.
 5. Календар на БФВ за 2019 г.
 6. Състезания от МСК и треньори 2019 г.– проект ММС.
 7. Обсъждане на т.д. № 799/2018 год. по описа на Софийски градски съд, заведено от Яхт Клуб Порт Бургас срещу решението по т. 6 от дневния ред на ОС на БФВ, проведено на 24.03.2018 год
 8. Насрочване на редовно общо събрание.
 9. Избор на Ветроходци за 2018 г.
 10. Финансов и Съдържателен отчет за ЕП Оптимист 2018.
 11. Финансов и Съдържателен отчет за СП Дания 2018 г.
 12. Финансови и Съдържателни отчети ЕП и СП Кайтсърф и подготовка на Александър Бачев.
 13. Годишно общо събрание на World Sailing – доклад.
 14. Разни

                                                                Росен Марангозов

                                                                Председател на

                                                                Управителния Съвет на БФВ           


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love