Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ 2019

  • -

ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ 2019

Уважаеми Колеги,

Току що на сайта на ММС беше публикувана Програмата за финансиране на спортните клубове за 2019 г.
Срокът за кандидатстване е 15 януари 2019 г.
Тази година различното е, че няма да бъдат предоставени средства на  клубове, на които проектите са оценени за финансиране до 1500 лв.
В допълнение към всички документи ММС изисква и Удостоверение за липса на задължения към Общините.:


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love