Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БФВ № 10

 • -

ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БФВ № 10

П О К А Н А                   

Уважаеми колеги от Управителния съвет на

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”,

На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на  5 октомври 2018 г.

/петък/, от 16:00  часа в гр. Несебър, в ОМК Несебър 2000, при следния дневен ред:

 

 1. Приемане на протокола от предходното заседание на УС.
 2. Молби и жалби на клубове.
 3. Въпроси свързани с проверката от Инспекторат на ММС.
 4. Финансов и Съдържателен отчет за ЕП Оптимист 2018.
 5. Финансов и Съдържателен отчет за СП Полша 2018 г.
 6. Финансов и Съдържателен отчет за ЕП Швеция 2018 г.
 7. Финансов и Съдържателен отчет за СП Дания 2018 г.
 8. Шестмесечен Финансов и Съдържателен отчет на БФВ за ММС 2018 .
 9. Отчети от ДСК 2018 г.
 10. Кандидатура за провеждане на Европейско първенство клас

Лазер 2021 г.

11. Разни.

 

 

 

  Росен Марангозов

                                                                Председател на

                                                                Управителния Съвет на БФВ          

 

 

 


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love