Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ЗАСЕДАНИЕ НА УС №8

  • -

ЗАСЕДАНИЕ НА УС №8

П О К А Н А                   

Уважаеми колеги от Управителния съвет на

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”,

На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на  17 май 2018 г.

/четвъртък/, от 18:00  часа в гр. Несебър, Заседателната зала на комплекс Sunny Day 3, при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на протокола от предходното заседание на УС.
  2. Молби и жалби на клубове.
  3. Въпроси свързани с проверката от Инспекторат на ММС.
  4. Въпроси свързани с участия в МСК 2018 г.
  5. Въпроси свързани с организация и провеждане на ДСК 2018 г.
  6. Разни.

 

 

 

Росен Марангозов

                                                                Председател на

                                                                Управителния Съвет на БФВ          

 


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love