Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2017 АНКЕТНА КАРТА

  • -

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2017 АНКЕТНА КАРТА

Съгл. действащия устав на БФВ броят на делегатите от всеки клуб ще се определя на базата на попълнената анкетна карта в прикачения файл.
Моля представителите на клубовете да я изпратят попълнена на secretary@bulsaf.bg в срок до 14 март 2017 г. Анкетни карти подадени след посочения срок няма да бъдат разглеждани от мандатната комисия.

 

ank.karta2017


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love