Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Информация от клубове, членове на БФВ относно проверка на инспектората на ММС

  • -

Информация от клубове, членове на БФВ относно проверка на инспектората на ММС

Съгл. Заповед на Министъра на ММС за извършаване на цялостна проверка но БФВ от инспектората на ММС моля всички клубове членове на БФВ  в срок до 16 февруари да изпратят сканирани следните документи на secretary@bulsaf.bg:
– договори или други документи, удостоверяващи използването на спортната база на клуба
– списък на треньорите и длъжностните лица в клуба, както и документи, удостоверяващи тяхната професионална правоспособност и квалификация.

 


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love