Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Заседание на Управителния съвет №6

  • -

Заседание на Управителния съвет №6

П О К А Н А                   

Уважаеми колеги от Управителния съвет на

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”,

На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на  8  февруари  2018 г.

/ четвъртък/, от 17:00  часа в гр. Несебър, Заседателната зала на комплекс Sunny Day 3, при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на протокола от предходното заседание на УС.
  2. Молби и жалби на клубове.
  3. Договор с ММС за 2018 г.
  4. МСК – участия и бюджет 2018 г.
  5. Провеждане на ЕП 470 в Бургас 2018 г.
  6. Предложение за нов устав на БФВ.
  7. Годишен финансов и съдържателен отчет на БФВ за ММС.
  8. Разни.

 

 

 

Росен Марангозов

                                                                Председател на

                                                                Управителния Съвет на БФВ          


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love