Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Редовно годишно отчетно събрание на Варненската съдийска колегия

  • -

Редовно годишно отчетно събрание на Варненската съдийска колегия

СЪОБЩЕНИЕ

РВСК – Варна свиква редовно годишно отчетно събрание на Варненската съдийска колегия на 03.02.2018 г. (Събота) от 14:00 в  Младежкият дом в гр. Варна  ул. Цар Освободител  №27 етаж 2, зала 17 при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на РВСК – Варна за 2017 година.
  2. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе от 15 ч. на същото място без значение колко члена на РВСК – Варна присъстват.

Председател на РВСК – Варна – Т. Иванов


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love