Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Проекти и отчети на клубовете към ММС

  • -

Проекти и отчети на клубовете към ММС

Напомням, че срокът за проекти е 15 януари, като преди това трябва да бъде заверен от БФВ!
Клубовете, получавали средства от ММС през 2017 г. трябва да представят в ММС финансовите си и съдържателни отчети до 31 януари!


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love